tisdag 30 oktober 2012


INFORMATIONSMÖTE - INFOMENTOR
ÅRSSTÄMMA & VAL - LOKALA STYRELSEN
RUNBACKA SKOLOR, MATSALEN
8 NOVEMBER. KL 18:00 – ca 20:00

Anmälan sker till mentorn senast onsdag den 31 oktober.

 Bokloppis

Torsdagen den 15 november är det den Nationella läsdagen!
Det vill vi på Oden och Idun uppmärksamma genom att ha en Bokloppis.

Alla elever får ta med sig max tre böcker som ni kan tänkas skänka. Böckerna får gärna vara i olika genre som vänder sig till olika åldrar. Eleverna kommer  sälja dessa böcker för tio kronor styck.
Om ni inte har böcker hemma som ni vill skänka får ni gärna baka något gott som eleverna kan sälja. Hur mycket detta ska kosta får ni själva avgöra.

Tid: Torsdagen den 15/11 mellan kl.14.00 till 16.30
Var: Korridoren mellan Oden och Idun.
Hur: Vi sätter upp långbord där böckerna kommer att läggas till försäljning.

Pengarna som vi får in ska skänkas till ett välgörande ändamål. Vilket det blir är inte bestämt än, eleverna ska få rösta på dessa förslag:
  • Stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus
  • Stiftelsen ”Min stora dag”
  • WWFs trädplaneringsprojekt


                            Välkomna alla barn och föräldrar!
                                           Oden och Idun


fredag 26 oktober 2012

Veckobrev inför höstlovet

Den 24 oktober firade vi FN-dagen med en storsamling på Oden. Vi pratade om hur den här dagen har kommit till samt om barnkonventionen. Vi sjöng låtar tillsammans som passade till dagen. I klassrummet gick vi närmare in på barnkonventionen. Därefter gjorde vi en övning om lika-olika. Eleverna fick gå runt och intervjua varandra och jämföra vad man tyckte lika och olika.


 

 

Vi har avslutat vår högläsningsbok Lille Virgil av Ole Lund Kirkegaard. Nu har vi börjat med Vi smyger på Enok av Viveca Sundvall. Den här gången är det en flicka Mimmi som har huvudrollen som har börjat i tvåan. Hon tycker att ettorna på skolgården är små som jordnötter. Boken börjar så här: Kära nya röda dagbok. Jag döper dig i filmjölk till Rosenlund. Precis nu döper jag dig. Skvätt skvätt. Nu heter du Rosenlund.

Den 21 november ska klassen gå på teater inne i stora staden. Vi ska se en pjäs som heter Snäll på teater Påfågeln på S:t Eriksgatan kl.10. Vi undrar om det finns 1-2 föräldrar som kan / vill följa med oss den dagen med ett par extra armar och ögon under speciellt transport sträckorna.

Efter höstlovet kommer våra två grupper i klassen att ändras något. På måndag den 29 oktober kommer det att finnas i barnens hyllor de nya grupperna. Eleverna kommer att få döpa sina respektive grupper. Vi har även sett över handkompisar och bordskamrater vilket också blir en ändring efter lovet.

Ingen läxa över lovet.

Margareta Magnusson kommer att vikariera för Mirre den 5-6 november.

Vi önskar Er en skön höstvecka!

Vecka 44 HÖSTLOV

Vecka 45
Måndag   Naturdag  grupp 1  
Tisdag      Naturdag  grupp 2
Onsdag    Idrott grupp 1,  
Torsdag   Idrott  grupp 2
Fredag     Idrott, Läsläxan 
//Mirre, Lisa, Margareta och PatrickINBJUDAN TILL
INFORMATIONSMÖTE - INFOMENTOR
ÅRSSTÄMMA & VAL - LOKALA STYRELSEN
RUNBACKA SKOLOR, MATSALEN
8 NOVEMBER. KL 18:00 – ca 20:00
¢ Välkomna alla föräldrar till:
— Informationsmöte om InfoMentor - skolans nya webbaserade skolportal (kl 18:00)
¢ Lärare har under hösten fått inblick i verktyget. Nu är det dags att informera er föräldrar om verktyget, vad det är
tänkt att användas till och hur planer för start av användande ser ut.
— Årsstämma & Val - Lokala Styrelsen (direkt efter informationsmötet, ca kl 19:00)
¢ Var höst hålls en årsstämma för skolans Lokala Styrelse. Vid stämman väljs föräldrarepresentanter till styrelsen.
¢ Är du intresserad eller vet någon förälder som skulle passa för en styrelseplats? Du kan läsa mer om Lokala
Styrelsen på skolans webbsida samt anmäla ditt intresse eller lämna in förslag på kandidat till valberedningen:
¢ Ulrica Sidholm (förälder Midgård): ulle@sidholm.com
¢ Michaela Schewing (förälder Oden/Midgård): denrch10@yahoo.com
¢ Anmälan till kvällen sker till mentorn senast onsdagen den 31 oktober. Detta för att vi ska
kunna anpassa lokaler efter antalet föräldrar som kommer.
Varmt Välkomna!
hälsar Rektor & Lokala Styrelsen, Runbacka Skolor
fredag 19 oktober 2012

Veckobrev inför v.43


En del elever kan behöva öva sig i att skriva sammansatta och litet mer komplicerade meningar än bara enkla, aktiva och raka former, som inte alltid räcker för att uttrycka en del resonemang. Vi har under veckan arbetat med att bygga ut meningar och utgått från : vem, vad, 
när, var, hur och varför. Det kändes som en stimulerande övning för eleverna. Barnen har med sig hem idag en uppgift där de får repetera att bygga på meningar.
Inspirerad av matchen Tyskland-Sverige 4-4?
Att bygga ut meningar


Under veckan har vi gjort en diagnos i matematiken dubbelt/hälften och en diagnos i läsförståelse. Dubbelt och hälften var svårt speciellt när man ska lösa en problemlösning och rita och skriva hur man tänkt. Tänk gärna på att träna begreppen hemma när ni tex har fredagsmys och ska dela på godiset. Det här ska vi arbeta vidare på !


Vi har, som bekant, under ett antal veckor arbetat med kroppens fem sinnen och denna vecka var det smaksinnet vi tittade närmare på. På onsdagens lektion fick eleverna skriva fakta om smaksinnet och rita en bild av vad vi gjorde på naturdagen. Lektionen avslutades med ett smakexperiment (se bilderna ovan) där eleverna skulle identifiera grundsmakerna sött, surt, salt och beskt. Vi har tittat på en film från Hjärnkontoret om de fem sinnena.

Tio barn kommer att ha utvecklingssamtal på tisdag. På barnens hyllor i hallen har ett underlag lämnats som ni ska gå igenom till den här dagen. Underlaget ska var med till samtalet! Margareta Magnusson är vikarie i klassen den dagen.

Nu börjar ledighetsansökningarna trilla in. Skolan har inte någon skyldighet att planera eller bistå elevens arbete på det sätt som skulle ha skett om eleven gått i skolan som vanligt. Det som eleven missar får de arbeta ikapp när de är tillbaka. Vi önskar att ni föräldrar ser till att barnet läser högt varje dag på ledigheten.

Rekrytering av rektor slutförd. 

Jag har tillsammans med de fackliga organisationerna och skolans personal genomfört och avslutat rekrytering av ny rektor till Runbacka skolor. Samtliga har förordat Annika Holmgren som ny rektor. Jag har därför fattat beslut att anställa Annika som ny rektor. Annikas tjänst somm tillförordnad övergår omedelbart till en permanent tjänst.

Med vänlig hälsning
Daniel Broman
Skolchef

Obs!
Nytt rektorsbrev är inlagd på en av sidorna.

Vecka 43
Måndag   Naturdag  grupp 1  
Tisdag      Naturdag  grupp 2
Onsdag    Idrott grupp 1,  
Torsdag   Idrott  grupp 2
Fredag     Idrott, Läsläxan, H-boks läxan om våra fem sinnen, Skrivläxa att bygga ut meningar
//Mirre, Lisa, Margareta och Patrick


fredag 12 oktober 2012

Veckobrev inför vecka 42

Vi fick uppleva en härlig konsert i Rudbeckskolans aula med låtar av ABBA, Duke Ellington, Mozart och Michael Jackson m.fl.
Här spelar vår fiolfröken från år 1.
Här känner eleven igen sin dansfröken.
Vår berättarverkstad har fortsatt med spännande sagor. Eleverna har den här gången kommenterat varandras berättarkonst med positiv respons. De kunde låta så här: du tittade på publiken, du pratade tydligt och högt, du tog hjälp av berättelsestrukturen, du behövde inte titta på pappret, du prasslade inte med pappret, när du kom av dig tog du hjälp av publiken, du använde din röst så att det blev mer spännande.
 

 

Inom matematiken har vi repeterat dubbelt och hälften, för att utgöra en grund för division och multiplikation. Dubbelt kan då jämföras med multiplicerat med två och hälften med dividerat med två.

Varje morgon vill barnen checka av hur många som har armbandsur i klassen. I oktober månad var rekordet på femton. Man lär sig klockan bäst ifall man har en egen klocka.

På måndag kommer Mirre att arbeta hemifrån och förbereda utvecklingssamtalen. Margareta Magnusson som tidigare arbetat på vår skola som förskollärare, men är nu pensionerad, kommer att vara vikarie i klassen.

En ny H-boks läxa är med hem som handlar om våra fem sinnen. Den ska vara klar om två veckor till fredagen den 26 oktober. Matteläxan är i stencilform, den är om dubbelt och hälften.


Vecka 42
Måndag   Naturdag  grupp 1  
Tisdag      Naturdag  grupp 2
Onsdag    Idrott grupp 1, Tjejsnack kl.13.45-14.30
Torsdag   Idrott  grupp 2
Fredag     Idrott, Läsläxan, Matteläxa om dubbelt och hälften (stencil)
//Mirre, Lisa, Margareta och Patrick

fredag 5 oktober 2012

Veckobrev inför vecka 41


 


 Berättarverkstad
Vi arbetar med en viss berättelsestruktur med hjälp av fyra fem bilder, inte fler. Att berätta strukturerat kräver att man har en tydlig handling, har en röd tråd. Barnen har fått som uppgift att tänka/rita minnesbilder av person/karaktärer, miljö, problem och till slut lösningen/slutet av den saga som de haft med sig till skolan. Strategier för återberättande utvecklar elevernas läsförståelse, ordförråd, minnesteknik och kreativa tänkande. De utvecklar även sitt språk och sin självkänsla.Eleven får också fundera över sina egna strategier för att komma ihåg och för att övervaka sin förståelse. I torsdags fick alla hem en egen saga som jag vill att de ska läsa 3-4 gånger hemma. Vi ser framemot att få lyssna på ännu fler spännande sagor i veckan!

Idag fredag har vi pratat om ljudstridiga ord och tittat på hur j-ljudet i svenskan kan se ut. Vi har 29 bokstäver men många flera ljud. Säker ordavkodning med hjälp av ljudningsstrategi är en nödvändighet men inte tillräckligt för god läsning. Språket har många ord som inte kan ljudas fram på enkelt sätt tex juice, sova, hjälp. Man måste helt enkelt känna igen dem efter att ha mött dem många gånger i olika sammanhang. Ju mer man har läst, desto större är möjligheten att man stött på sådana ord och desto fler tillfällen har man haft att öva på dem.

En av de stora utmaningarna idag i skolan är att lära sig att fungera tillsammans med andra i grupp, ta hänsyn, lyssna på andra, vänta på sin tur etc. Social träning! Tempot är högt ute i samhället och ett stort behov idag är att bli sedd och bekräftad. Tre onsdagar framöver kommer flickorna att få ha "Tjejsnack" med vår kurator Anna på skolan. Genom lekar och övningar kommer hon att arbeta med vår flickgrupp i år 2 B.

På tisdag kommer vi att åka till Rudbecksskolan och lyssna på kulturskolans lärare som bjuder på show. Vi var där förra året och det var en hit!

Specialpedagog fskl-år 3 Annika Geijrot  har slutat  sin anställning den 30 september. Marita Grane tillträder som ny specialpedagog fskl-år 3 på Runan den 1 november.


Studiedagen den 10/10 som var inplanerad i  läsårsdata kommer inte att bli av.

Kom ihåg att kolla upp er utvecklingssamtalstid som finns uppsatt på dörren intill klassrummet.

Matematikläxa till nästa vecka är kapitel 10 sidorna 22-23.

Vecka 41
Måndag   Naturdag  grupp 1, Grupp 2 ta med sagan
Tisdag     Konsert utav Kulturskolans lärare kl.9.30, Naturdag  grupp 2, Grupp 1 ta med sagan
Onsdag    Idrott grupp 1, Tjejsnack kl.13.45-14.30
Torsdag   Idrott  grupp 2
Fredag     Idrott, Läsläxan, Matteläxa sid 22-23
//Mirre, Lisa, Margareta och Patrick